Czas stworzenia strony
Czas ostatniej aktualizacji strony

Kółko Kueea /kwiːa/

Ten teren webowy dostarcza informacji nt. Kółka Kueea.

Kółko Kueea jest to zbiór indywidualnych osób, których między innymi pracują nad rozwojem, promocją i utrzymaniem technologii Kueea. Można by w pewnym sensie powiedzieć, że to organ normalizacyjny, gdyby nie zasada Kółka stanowiąca, że każdy członek zachowuje pełnię praw do swoich prac. Jeśli jakaś praca jest publikowana, publikuje ją nie Kółko, a dany członek. Kółko Kueea po prostu pozwala użytkom sieci łatwiej te osoby namierzyć.

Teren ten dostarcza również informacji na temat Podsieci Kueea. Zawiera informacje na temat ich konfiguracji oraz dostarcza usługi pozwalające na wgląd w zasoby w nich dostępne.

Pierwsza Podsieć Kueea nazywa się Kueea Pierwsza. Kueea Pierwsza skupia się na implementacji Kueea OSv1.Menu